Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

 

 

Η ασφάλιση για Διακοπή Εργασιών αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα της ασφαλιστικής προστασίας για κάθε επιχειρηματία ή εμπορευόμενο. Η ασφάλιση αυτή έρχεται να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο μετά την πραγματοποίηση ενός κινδύνου που απείλησε την επιχείρηση του π.χ. πυρκαγιά.

Πέραν από την υλική ζημιά που θα προκαλέσει μια πυρκαγιά, η διακοπή των εργασιών και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης επιφέρει απώλειες εισοδήματος και επιπρόσθετες δαπάνες που πρέπει να γίνουν για επανέναρξη των εργασιών.

Παρέχεται κάλυψη σε σχέση με την απώλεια «Μικτού Κέρδους» που οφείλεται:

  • σε μείωση του κύκλου πωλήσεων (Turnover)
  • σε αύξηση των λειτουργικών εξόδων

κατόπιν απώλειας ή ζημιάς που θα υποστεί μια επιχείρηση και μέχρι οι εργασίες να επανέλθουν πλήρως στον αναμενόμενο ρυθμό.

Το ασφαλιστήριο Διακοπής Εργασιών δεν μπορεί να αγοραστεί από μόνο του. Αποτελεί επέκταση του Ασφαλιστηρίου Πυρός, παρέχει κάλυψη για τους ίδιους κινδύνους και διέπεται από τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αυτού.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων οι εργασίες εξαρτούνται απόλυτα από την εύρυθμη λειτουργία των υποστατικών τους, όπως εργοστάσια και βιομηχανίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια ιδρύματα κοκ.