Ασφάλιση Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων

 

Το Ασφαλιστήριο Πυρός & Συμπληρωματικών Κινδύνων της Εταιρείας μας παρέχει κάλυψη σε κάθε είδους ιδιωτικό ή επιχειρηματικό υποστατικό από απώλεια ή ζημιά εξαιτίας Φωτιάς, Έκρηξης και Κεραυνού.

Η κάλυψη εξειδικεύεται ανάλογα με τη χρήση του υποστατικού (γραφειακοί χώροι / εργαστήρια / αποθήκη κλπ).

Ένα τέτοιο ασφαλιστήριο είναι δυνατό να περιλαμβάνει όλες ή/και μέρος των πιο κάτω προαιρετικών καλύψεων:

 • Σεισμός
 • Καταιγίδα
 • Θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Ευρεία Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους ή Ιπτάμενης Συσκευής
 • Πρόσκρουση Οχήματος ή Ζώου
 • Διαρροή σωλήνων και Εγκαταστάσεων Υδρεύσεως ή Θέρμανσης
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Οχλαγωγία, Απεργία, Πολιτική Αναταραχή 

Επίσης, προσφέρονται και οι πιο κάτω επεκτάσεις:

 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 • Έξοδα Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών
 • Απώλεια Ενοικίου ή Εναλλακτική Διαμονή

Το ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με Ασφαλιστήριο Κλοπής. Για το ασφαλιστήριο Κλοπής μάθετε περισσότερα εδώ!

Το Ασφαλιστήριο Κλοπής της Εταιρείας προσφέρεται σαν επέκταση του ασφαλιστηρίου Πυρός και παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς στο περιεχόμενο του υποστατικού, ως αποτέλεσμα κλοπής ή απόπειρας κλοπής κατόπιν διάρρηξης (είναι δηλαδή απαραίτητη η είσοδος ή έξοδος από το κτίριο με βίαια και δυναμικά μέσα). Η βασική κάλυψη του Ασφαλιστηρίου Κλοπής επεκτείνεται και σε ζημιά που θα προκληθεί στο κτίριο σαν συνέπειά της.

Τα Ασφαλιστήρια Πυρός & Κλοπής της Εταιρείας απευθύνονται στα πλείστα είδη υποστατικών ιδιωτικής και επιχειρηματικής χρήσης που βρίσκονται στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.