Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών

 

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών προσφέρεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εργάζονται ως Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστική τιμολόγηση ανάλογα με τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών του ενδιαφερομένου επαγγελματία και με βάση την φύση εργασίας τους και των έργων που αναλαμβάνουν.

Το λεκτικό της Εταιρείας καθώς και τα όρια κάλυψης εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφάλισης που το ΕΤΕΚ θέτει για τα μέλη του.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας για πληροφορίες και προσφορά.