Ασφαλιστήριο Οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης | myDRIVEplus


Η ασφάλιση της ευθύνης για ζημιά που πιθανόν να προκληθεί σε τρίτους είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία η οποία καλύπτει τη νομική ευθύνη του χρήστη μηχανοκίνητου οχήματος σε δρόμο, για πρόκληση θανάτου και/ή σωματικής βλάβης σε επιβάτες, περιλαμβανομένων και μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου ή/και χρήστη του οχήματος.

Η ασφάλιση μηχανοκινήτων οχημάτων πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης Ευθύνης Έναντι Τρίτου επεκτείνεται και σε Περιεκτική ασφάλιση η οποία πέραν των όσων προσφέρονται από την ασφάλεια Ευθύνης Έναντι Τρίτου, προσφέρει κάλυψη και για ζημιά ή απώλεια και στο ίδιο το ασφαλισμένο όχημα.

Η Κόσμος προσφέρει ασφάλιση τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε οχήματα επαγγελματικής χρήσης.

Το επαναστατικό σχέδιο ασφάλισης ιδιωτικών οχημάτων myDRIVE αποτελεί το νέο, πρωτοποριακό σχέδιο αξιολόγησης του προς ασφάλιση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τον κίνδυνο και κατόπιν το ασφάλιστρο που καλείται να πληρώσει ο πελάτης.