Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής | yachtCARE

 

Το ασφαλιστήριο σκαφών αναψυχής yachtCARE της Κόσμος Ασφαλιστική, σας προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη επιτρέποντας σας να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα τις θαλασσινές σας εξορμήσεις.

Μέρος της παρεχόμενης κάλυψης, περιλαμβάνει αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς στο σκάφος από κινδύνους όπως:

 • Φωτιά,
 • Κλοπή,
 • Προσάραξη,
 • Κακόβουλες ενέργειες,
 • Και άλλα

Το ασφαλιστήριο yachtCARE, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, κάλυψη του ασφαλισμένου έναντι νομικής ευθύνης προς τρίτους καθώς και ζημιά ή απώλεια που υφίστανται οι μηχανές, τα εξαρτήματα, τα έπιπλα ή ο εξοπλισμός του σκάφους.

Επιπρόσθετα, προσφέρεται κάλυψη για:

 • Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία άλλου πλοίου
 • Ζημιά σε εξωλέμβιες μηχανές
 • Ζημιά σε εξαρτήσεις (π.χ. πανιά)
 • Απώλεια σε προσωπικά αντικείμενα
 • Ζημιά σε προμήθειες του σκάφους
 • Πόλεμο
 • Απεργίες

Επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε προσφορά για το δικό σας σκάφος.

.