Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων

 

Η ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων, παρέχει προστασία στον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από προϊόντα, μετά που θα φύγουν από την άμεση επίβλεψη του ασφαλισμένου και δεν θα έχει επομένως καμία ευκαιρία να εξασκήσει οποιασδήποτε μορφής έλεγχο στα προϊόντα αυτά.

Επομένως η ευθύνη για ένα ελαττωματικό προϊόν αρχίζει μετά που το προϊόν φεύγει από τον έλεγχο του ασφαλισμένου. Επιπρόσθετα, ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται για έξοδα και δαπάνες που έχουν σχέση με την υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης, νοουμένου ότι έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την ασφαλιστική εταιρεία. Η σωματική βλάβη ή η υλική ζημιά, θα πρέπει να προκληθεί από προϊόντα τα οποία ο ασφαλισμένος πώλησε, προμήθευσε, εγκατέστησε, τροποποίησε ή επεξεργάστηκε σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών του.

Η Κόσμος προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη που προστατεύει τον ασφαλισμένο από τα πιο πάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό μας που ειναι πάντα πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει.