Ασφαλιση Ταξιδιου


Οι ταξιδιώτες μπορούν να συνάψουν ασφαλιστικό συμβόλαιο για κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων κατά τη διάρκεια ενός πρόσκαιρου ταξιδιού τους στο εξωτερικό.

Ένα τέτοιο ασφαλιστήριο είναι δυνατό να περιλαμβάνει είτε όλες ή και μέρος των πιο κάτω καλύψεων:

- Προσωπικά Ατυχήματα για θάνατο ή σωματική βλάβη του ταξιδιώτη ή/και μελών της οικογένειας του που συνταξιδεύουν μαζί του

- Κάλυψη για ιατρικά έξοδα μετά από ατύχημα ή/και ασθένειας κατά την διάρκεια του ταξιδίου.

- Απώλεια ή ζημιά αποσκευών και/ή προσωπικών αντικειμένων

- Απώλεια ή/και κλοπή κοσμημάτων ή τιμαλφών

- Ζημιά ή απώλεια σε φωτογραφικές μηχανές, κάμερες κλπ

- Κλοπή χρημάτων

- Έκτακτα έξοδα για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης λόγω καθυστέρησης στην άφιξη αποσκευών

- Επίδομα σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του ταξιδιού που οφείλεται σε ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια

- Επείγουσα Ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό