Ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων | accidentCARE


Με τη σύναψη σχεδίων ατυχημάτων δίνεται αποζημίωση είτε στον ασφαλισμένο είτε στους νόμιμους κληρονόμους του σε περίπτωση ανικανότητας ή θανάτου μετά από ατύχημα.

Το σχέδιο accidentCARE της εταιρείας μας, προσφέρεται σε άτομα ηλικίας από 18 μέχρι και 64 ετών, με πλήρη απασχόληση και για όλες σχεδόν τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Το σχέδιο προσφέρει:

Αποζημίωση στους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου μετά από ατύχημα, αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα μετά από ατύχημα, Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα μέχρι και για 24 μήνες, κάλυψη των εξόδων θεραπείας μετά από ατύχημα, νοσοκομειακό επίδομα, έξοδα μετατροπής κατοικίας, ιατρικά βοηθήματα, έξοδα νοσοκόμας για κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, έξοδα ασθενοφόρου, επείγουσα ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό.

Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας και βρείτε την κάλυψη που αρμόζει στις δικές σας ανάγκες.