Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής | yachtCARE


Το ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόνοιες για αποζημίωση του ασφαλισμένου έναντι νομικής ευθύνης προς τρίτους καθώς και ζημιά ή απώλεια που υφίστανται οι μηχανές, τα εξαρτήματα, τα έπιπλα ή ο εξοπλισμός των σκαφών, κτλ.

Τα σκάφη αναψυχής καλύπτονται κάτω από Ρήτρες γνωστές ως «Ρήτρες για Σκάφη Αναψυχής» Yacht Clauses.

Η παρεχόμενη κάλυψη περιλαμβάνει κινδύνους όπως:

Απώλεια ή ζημιά στο σκάφος από διάφορους κινδύνους όπως φωτιά, κλοπή, προσάραξη κτλ.
Ζημιά σε τρίτους
Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία του άλλου πλοίου
Κακόβουλες ενέργειες
Κλοπή του σκάφους ή βοηθητικών βαρκών κλπ.
Επιπρόσθετα μπορούν να ενταχθούν καλύψεις όπως:

Ζημιά σε εξωλέμβιες μηχανές
Ζημιά σε εξαρτήσεις (π.χ. πανιά)
Απώλεια σε προσωπικά αντικείμενα
Ζημιά σε προμήθειες του σκάφους
Πόλεμος & Απεργίες 
 

Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας για περισσότερες πληροφορίες και για την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες σας.