Επαγγελματική Ευθύνη Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας

 

Στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), oι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, για να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, υποχρεούνται να έχουν ικανοποιητική, αρμόζουσα και κατάλληλου ύψους ασφαλιστική κάλυψη έναντι της προσωπικής τους επαγγελματικής αμέλεια.

Η κάλυψη αυτή πρέπει να παραχωρείται από ασφαλιστική επιχείρηση και να καλύπτει το πλήρες εύρος των υπηρεσιών φροντίδας που παρέχουν στα πλαίσια του Συστήματος.

Τα Ελάχιστα Όρια Κάλυψης που προνοούνται από τη νομοθεσίας είναι:

Κατηγορία Παρόχου Υπηρεσιών Φροντίδας

Ελάχιστο Ποσό Κάλυψης ανά περιστατικό

Ελάχιστο Ποσό Κάλυψης ανά έτος

Προσωπικός Ιατρός

 

 
  • Φυσικό Πρόσωπο

€ 100.000

€ 300.000

  • Νομικό Πρόσωπο (για κάθε ιατρό)

€ 100.000

€ 300.000

Ειδικός Ιατρός

 

 

  • Φυσικό Πρόσωπο

€ 150.000

€ 450.000

  • Νομικό Πρόσωπο (για κάθε ιατρό)

€ 150.000

€ 450.000

Φαρμακοποιοί

€ 100.000

€ 300.000

Κλινικά Εργαστήρια

€ 100.000

€ 300.000

 

Το ασφαλιστήριο της Εταιρείας μας σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες του Παροχέα Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε προνομιακή τιμολόγηση!

Το ασφαλιστήριο είναι Ειδικά σχεδιασμένο για:

  • Φαρμακοποιούς
  • Χημικούς & Χημικά Εργαστήρια
  • Προσωπικούς Ιατρούς
  • Ειδικούς Ιατρούς

Το ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να προσφερθεί και σε συνδυασμό με το πολυασφαλιστήριο καταστημάτων shopCARE, παρέχοντας σας ολοκληρωμένη κάλυψη της επιχείρησης σας σε ακόμη πιο προνομιακά ασφάλιστρα!

 

Όρια κάλυψης και Ασφάλιστρα:

1.Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης Φαρμακοποιών

 

 

Αυτόνομο Ασφαλιστήριο (χωρίς συνδυασμό με shopCARE)

Ασφαλιστήριο σε συνδυασμό με το shopCARE

Όριο Ανά Απαίτηση

€100.000

€100.000

Όριο Ανά Έτος

€300.000

€300.000

Απαλλαγή

€250

€250

     

Ετήσιο Ασφάλιστρο

€400

€180 επιπρόσθετα του ασφαλίστρου του shopCARE

 

2.Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης Χημικών / Χημικά Εργαστήρια

 

Αυτόνομο Ασφαλιστήριο (χωρίς συνδυασμό με shopCARE)

Ασφαλιστήριο σε συνδυασμό με το shopCARE

Όριο Ανά Απαίτηση

€100.000

€100.000

Όριο Ανά Έτος

€300.000

€300.000

Απαλλαγή

€500

€500

     

Ετήσιο Ασφάλιστρο

€520

€250 επιπρόσθετα του ασφαλίστρου του shopCARE

 

3. Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης Γενικών / Προσωπικών Ιατρών (δεν μπορεί να συνδυαστεί με σχέδιο shopCARE)

 

Επιλογή Α

Επιλογή Β

Επιλογή Γ

Όριο Ανά Απαίτηση

€100.000

€100.000

€100.000

Όριο Ανά Έτος

€300.000

€300.000

€300.000

Απαλλαγή

€480

€1.450

€4.500

       

Ετήσιο Ασφάλιστρο

€585

€460

€410