Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αλλοδαπού Εργοδοτουμένου

Το Ασφαλιστήριο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπού Εργοδοτουμένου παρέχει κάλυψη για ενδονοσοκομειακά και εξωνοσοκομειακά έξοδα περίθαλψης και απευθύνεται σε αλλοδαπούς εργάτες που προέρχονται από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ασφαλιστήριο είναι συμβατό με τη νομοθεσία για παραχώρηση άδειας εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Στην περίπτωση που η περιγραφή της εργασίας με την οποία απασχολείται ο αλλοδαπός είναι «Οικιακός Βοηθός» τότε το πιο πάνω ασφαλιστήριο μπορεί να εκδοθεί σαν «πακέτο» μαζί με το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη.

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται στους εργοδότες αλλοδαπών που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, γραφείς, εργάτες γεωργίας ή κτηνοτροφίας κοκ, νοουμένου ότι η ηλικία του εργοδοτούμενου είναι από 18 μέχρι 65 ετών.

Επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους για περισσότερες πληροφορίες