Ναυτασφαλίσεις

 

Η ασφάλεια αυτή, προσφέρει κάλυψη σε περιουσία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της ασφαλισμένης περιούσιας από θαλάσσης.

Το Ναυτασφαλιστήριο αποτελείται από διαφορετικά είδη κάλυψης που ονομάζονται «Ρήτρες».

Υπάρχουν διαφορετικά είδη καλύψεων και κάποια από αυτά είναι τα ακόλουθα:

-       ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «Α» 1.1.82 (Institute Cargo Clauses A)

Η Ρήτρα Εμπορευμάτων «Α» προσφέρει την πιο πλατιά κάλυψη «Έναντι Όλων των Κινδύνων» που δεν εξαιρούνται ονοματικά.

-        ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «Β»1.1.82 (Institute Cargo Clauses B)

Η Ρήτρα «Β» προσφέρει κάλυψη σε κινδύνους που αναγράφονται ονομαστικά.

Αυτοί είναι:

-       Πυρκαγιά ή Έκρηξη

-       Προσάραξη ή Βύθιση πλοίου ή πλοιαρίου

-       Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου

-       Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό

-       Εκφόρτωση εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής

-       Σεισμό, Ηφαιστειακή έκρηξη ή Κεραυνό

-       Κάλυψη για αναγκαστική και θεληματική ρίψη εμπορεύματος στη θάλασσα

-       Εισροή νερού θάλασσας/λίμνης ή ποταμού στο πλοίο

-       Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου 

- ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «C»1.1.82 (Institute Cargo Clauses C)

Η Ρήτρα «C» προσφέρει κάλυψη σε κινδύνους που αναγράφονται ονομαστικά. Και αφορούν ολοκληρωτική απώλεια –καταστροφή των εμπορευμάτων

Αυτοί είναι:

-       Πυρκαγιά ή Έκρηξη

-       Προσάραξη ή Βύθιση πλοίου ή πλοιαρίου

-       Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου

-       Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό

-       Εκφόρτωση εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής

-       Ανατροπή ή εκτροχιασμός χερσαίου μεταφορικού μέσου