ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 αναβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε όπως η αναβληθήσα συνέλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 η ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία.

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή