Αναζήτηση
Close this search box.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, μεταξύ άλλων,  εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, αντίγραφο των οποίων επισυνάπτεται.

Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν θα σταλούν στους δικαιούχους των τίτλων αλλά η ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στις 22 Σεπτεμβρίου 2023.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων του πλήρους κειμένου των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γρίβα Διγενή 46, Μέγαρο Κόσμος, 1080 Λευκωσία).

Επίσης το πλήρες κείμενο είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.cosmosinsurance.com.cy) και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ

Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας

 

Σύνδεση

Εγγραφή