ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Σύγκλιση ΔΣ – Έγκριση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, και ώρα 17:00 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Λευκωσία, για να εξέτασει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2023.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Για την Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ.

 

Κυριάκος Τυλλής

Εκτελεστικός Διευθυντής

Την επίσημη ανακοίνωση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή