Αναζήτηση
Close this search box.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του στις 30 Μαρτίου 2023 εξέτασε μεταξύ άλλων και ενέκρινε τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει τα ακόλουθα για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης, την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ως τα συνημμένα.

2. Καθόρισε τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας για την 13η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή αρ. 46, 1080 Λευκωσία. Περισσότερες πληροφορίες για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν τα δεδομένα αποφάσισε να μην εισηγηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος.

Τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2022 μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Την Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για το έτος 2022 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή