ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 17:00 στη Λευκωσία για να εξέτασει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 30 Ιουνίου 2022.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Αυτούσια η επιστολή εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σύνδεση

Εγγραφή