ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ κατά τη συνεδρίαση του στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, μεταξύ άλλων, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο των έξι μηνών που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων του πλήρους κειμένου των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων διατίθεται, χωρίς επιβάρυνση, από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Γρίβα Διγενή 46, Μέγαρο Κόσμος, 1080 Λευκωσία).

Την επίσημη ανακοίνωση της Εταιρείας μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Τα επίσημα  αποτελέσματα Α’ εξαμήνου της Εταιρείας μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή