Βοηθός Λειτουργός Αξιολόγησης & Αποδοχής Κινδύνων Μηχανοκινήτων Οχημάτων – Αιτήσεις μέχρι 28/09/2022

Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Κάνε το επόμενο βήμα και κτίσε την καριέρα σου μαζί με την Κόσμος Ασφαλιστική

 

Motor Underwriting Support Officer

 

Καθήκοντα Θέσης:
 • Εξέταση προτάσεων ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, συλλογή, ανάλυση πληροφοριών για το ιστορικό του πελάτη και αξιολόγηση – εκτίμηση κινδύνου.
 • Επικοινωνία με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες για τη συλλογή και αποστολή ιστορικού απαιτήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων.
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται για ολοκλήρωση της σύναψης ασφάλισης.
 • Καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση, τροποποίηση, ανανέωση και/ή την ακύρωση ασφαλιστηρίων μηχανοκίνητων οχημάτων και/ή καλυπτικών σημειωμάτων.
 • Ετοιμασία Προσφορών Ασφάλισης.
 • Συμμόρφωση με όλες τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου συναφές με Ασφαλιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική ή άλλους παρεμφερείς κλάδους ή εργασιακή εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας.
 • Ευελιξία και προθυμία παροχής άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας.
 • Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών, εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:

– Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
– Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
– Ασφάλεια Ζωής,
– 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού,
– Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχής Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2022 σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο «UWM-08»  ή συμπληρώνοντας την φόρμα πατώντας εδώ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σύνδεση

Εγγραφή