Αναζήτηση
Close this search box.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία») έχει συνεδριάσει στις 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μμ και έχει εξετάσει και εγκρίνει, μεταξύ άλλων, τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το Οικονομικό Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την ετήσια οικονομική κατάσταση του έτους 2021 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Την Έκθεση Φερεγγυότητας & Χρηματοοικονομικής Κατάστασης του έτους 2021 μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Το αρχείο ESEF (European Single Electronic Format) μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Σύνδεση

Εγγραφή