Κοινόκτητες Οικοδομές. Η υποχρεωτική ασφάλιση τους!

Πότε μία οικοδομή θεωρείται κοινόκτητη; Έχουν οι ιδιοκτήτες δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις;

Πρέπει να είναι ασφαλισμένη;

 

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πότε μια οικοδομή θεωρείται κοινόκτητη με βάση τους νόμους που είναι σήμερα σε ισχύ από την Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ).

Με βάση το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κοινόκτητη οικοδομή θεωρείται η οικοδομή που αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μονάδες. Σημειώνουμε ότι μονάδα θεωρείται όροφος ή τμήμα, ή τμήμα ορόφου, δωμάτιο, γραφείο, διαμέρισμα ή κατάστημα ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή χώρος κοινόκτητης οικοδομής που μπορεί κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως πλήρης χωριστή και αυτοτελής μονάδα για οποιοδήποτε σκοπό για τον οποίο εξασφαλίστηκε άδεια οικοδομής.

Οι ιδιοκτήτες των κυρίων μονάδων έχουν αρκετές υποχρεώσεις που αρκετά συχνά ούτε οι ίδιοι δεν γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος να παρανομεί εν αγνοία του.

Μερικές από τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη κάποιας μονάδας, όπως συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία, είναι:
• Το διαμέρισμά του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό και δεν θα προκαλεί θόρυβο ή οχληρία επιβλαβή ή επικίνδυνη για την υγεία ή την ασφάλεια των ενοίκων.
• Δεν θα παρεμποδίζει την κύρια είσοδο της πολυκατοικίας.
• Δεν μπορεί να αλλάξει το χρώμα των παραθύρων και των εξωτερικών τοίχων.
• Δεν θα κρεμά και δεν θα τινάζει ρούχα, χαλιά κλπ. από τον εξώστη ή τη βεράντα.
• Δεν θα επιτρέπει το παίξιμο μουσικού οργάνου, ραδιοφώνου ή τηλεόρασης με τρόπο που να ενοχλεί.
• Δεν θα χύνει ή να επιτρέπει να χύνονται νερά έξω από το διαμέρισμά του.
• Δεν θα εγκαθιστά τέντες, συσκευές κλιματισμού, κεραίες ραδιοφώνου κλπ. έξω από τη μονάδα του.
• Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να πληρώνει το ποσό που του αναλογεί για τη συντήρηση της κοινόκτητης ιδιοκτησίας.
• Οφείλει επίσης να επιδιορθώνει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση τη μονάδα του.
• Χωρίς τη συγκατάθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν θα τοποθετεί οποιαδήποτε αντικείμενα στον εξώστη, τη βεράντα ή την οροφή, ώστε αυτά να είναι εμφανή από έξω.

Σημαντικό επίσης είναι να αναφέρουμε ότι με βάση τον τροποποιητικό νόμο 6(1)/του 1993, ο οποίος εντάχθηκε στο Νόμο, Κεφ. 224, ως ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ, έχουν συμπεριληφθεί καινοτομίες οι οποίες βοηθούν δραστικά όπως η δυνατότητα που παρέχεται στην Διαχειριστική Επιτροπή της κάθε κοινόκτητης οικοδομής να ενάγει και ενάγεται.

Η κυριότερη όμως τροποποίηση που έγινε στην νομοθεσία που διέπει τις κοινόκτητες οικοδομές, είναι η υποχρεωτική ασφάλισης της για ποσό που θα αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασης της.

Με βάση την πιο πάνω τροποποίηση, η Διαχειριστική Επιτροπή πρέπει να ασφαλίζει και να τηρεί πάντοτε ασφαλισμένη την κοινόκτητη οικοδομή, έναντι φωτιάς, κεραυνού και σεισμού, σε αδειούχο ασφαλιστή για το ποσό που η Διαχειριστική Επιτροπή θα θεωρεί ότι αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασης της.

Για οποιουσδήποτε άλλους κινδύνους η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον αυτό αποφασιστεί από ποσοστό ιδιοκτησίας πέραν του πενήντα τοις εκατό (50%).

Έτσι με αφορμή την τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, η Κόσμος Ασφαλιστική δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο κοινόχρηστων/κοινόκτητων οικοδομών, με συμπληρωματικές καλύψεις.

Στόχος του ασφαλιστηρίου αυτού είναι να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Η Κόσμος Ασφαλιστική έχει σχεδιάσει δύο ξεχωριστά πακέτα ασφάλισης για τις κοινόκτητες οικοδομές τα οποία, εκτός απο τις βασικές καλύψεις έναντι φωτιάς, κεραυνό και σεισμό προσφέρουν τα πιο κάτω:

Σχέδιο Basic Plus Σχέδιο Basic Extra
Αποζημίωση στη βάση Αξίας Αντικατάστασης Αποζημίωση στη βάση Αξίας Αντικατάστασης
Μετακίνηση Ερειπίων, με όριο €25.000, πέραν του Ασφαλισμένου Ποσού ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης Μετακίνηση Ερειπίων, με όριο €50.000, πέραν του Ασφαλισμένου Ποσού ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης
Επαγγελματικές Αμοιβές, με όριο €25.000, πέραν του Ασφαλισμένου Ποσού ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης Επαγγελματικές Αμοιβές, με όριο €50.000, πέραν του Ασφαλισμένου Ποσού ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης
Βραχυκύκλωμα ή αυξομείωση της έντασης του ρεύματος, με όριο €1.000 ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης Βραχυκύκλωμα ή αυξομείωση της έντασης του ρεύματος, με όριο €2.000 ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης
Σπάσιμο Σωλήνων
Πλημμύρα
Θύελλα, Καταιγίδα, Ανεμοστρόβιλος, Σίφουνας και Τυφώνας
Κακόβουλη ζημιά ή βανδαλισμός
Έκρηξη
Πτώση αεροπλάνου ή άλλης ιπτάμενης συσκευής
Πρόσκρουση οχήματος ή ζώου
Απεργία, Οχλαγωγία και Πολιτικές Αναταραχές
Εξωτερικές εγκαταστάσεις, με όριο €2.000 ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης
Τυχαίο σπάσιμο υαλοπίνακα, με όριο €1.000 ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης
Εντοπισμός και πρόσβαση, με όριο €2.000 ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης /
Ζημιά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής, με όριο €5.000 ανά περιστατικό και περίοδο κάλυψης

 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια της Εταιρείας μας, πατήστε εδώ. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο 77 77 6006 ή με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Αν θα ασφαλιστείς, φρόντισε να ασφαλιστείς σωστά!

Σύνδεση

Εγγραφή