Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών (Λευκωσία & Πάφος) – Αιτήσεις μέχρι 19/08/2022

Γίνε μέλος της ομάδας μας!

Κάνε το επόμενο βήμα και κτίσε την καριέρα σου μαζί με την Κόσμος Ασφαλιστική

 

Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών

Επαρχία Λευκωσίας – Μια (1) θέση εργασίας
Επαρχία Πάφου – Μια (1) θέση εργασίας

 

Καθήκοντα Θέσης:
 • Προώθηση και παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα της Εταιρείας.
 • Εξυπηρέτηση νέων και υφιστάμενων πελατών μέσω προσωπικής επικοινωνίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιότυπου.
 • Καταχωρήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα για έκδοση, τροποποίηση, ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Ετοιμασία Προσφορών.
 • Εισπράξεις και έκδοση αποδείξεων.
 • Αξιολόγηση προς ασφάλιση κινδύνων βάσει των διαδικασιών και ορίων της Εταιρείας.
 • Διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών.
Απαιτούμενα Προσόντα:
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή εργασιακή εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
 • Ευελιξία και προθυμία παροχής άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας.
 • Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών, γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:

– Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
– Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
– Ασφάλεια Ζωής,
– 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού,
– Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχής Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy μέχρι 19 Αυγούστου 2022 σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο «CSN-06» για τη θέση στην Επαρχία Λευκωσίας και «CSP-07» για τη θέση στην Επαρχία Πάφου, ή συμπληρώνοντας την φόρμα πατώντας εδώ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Σύνδεση

Εγγραφή