Μιχάλης Πέτρου

Διευθυντής Απαιτήσεων Μηχανοκίνητων, Πυρός & Λοιπών Κλάδων