Αλλαγή Παρόχου Οδικής Βοήθειας

Με στόχο μας πάντοτε την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας ανακοινώνουμε την συνεργασίας μας με την ΟΔ·Υ·ΚΥ Auto Assistance η οποία απο την  1η Ιουλίου 2019 θα προσφέρει υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και Φροντίδας Ατυχημάτων στους ασφαλισμένους μας.

Τόσο τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια μηχανοκινήτων οχημάτων που εκδίδονται όσο και οι ανανεώσεις συμβολαίων που έχουν ημερομηνία ισχύος μετά την 01.07.2019 θα εξυπηρετούνται από την ΟΔ·Υ·ΚΥ Auto Assistance.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 77 77 3001.

 

Σύνδεση

Εγγραφή