Ασφάλεια Διοικητικών Συμβούλων

Ο ρόλος των διοικητικών συμβούλων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικός και με όλο περισσότερες ευθύνες. Η υποχρέωση απέναντι στους μετόχους της εταιρείας αλλά και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, αυξάνει συνεχώς τον κίνδυνο αγωγής προς αυτούς. Επίσης η συνεχής σύσφιξη των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και της νομοθεσίας δίνει το δικαίωμα στους μετόχους για διεκδίκηση νομικών αποζημιώσεων.

Η ασφάλιση Διοικητικών Συμβούλων μπορεί να προσφέρει κάλυψη για:

Κόστη, συνεπεία επίσημης έρευνας από τις αρμόδιες εποπτικές/ρυθμιστικές αρχές,
Έξοδα που απονέμονται από το δικαστήριο,
Πρόστιμα,
Έξοδα από αγωγές απο εργαζομένους,
Έξοδα από αγωγές από την εταιρεία την ίδια ή και από θυγατρικές.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή