Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου (C.A.R.)

Η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων, παρέχει κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που έχουν σχέση με την ανέγερση ή κατεδάφιση οικοδομικών και τεχνικών έργων όπως κτίρια, εργοστάσια, δρόμους, γέφυρες, λιμάνια κλπ.

Επιπρόσθετα η κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτει την οποιαδήποτε ζημιά που πιθανόν να προκληθεί σε τρίτους εξαιτίας της αμέλειας του ασφαλισμένου.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή