Ασφάλεια Κοινόκτητων Οικοδομών & Κοινόχρηστων Χώρων

Βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας, η Διαχειριστική Επιτροπή μίας κοινόκτητης οικοδομής, υποχρεούται να διασφαλίζει και να τηρεί ασφαλισμένη την κοινόκτητη οικοδομή έναντι φωτιάς, κεραυνού και σεισμού, από αδειούχα ασφαλιστική Εταιρεία, για την αξία αντικατάστασης της οικοδομής.

Το ασφαλιστήριο μας έχει σχεδιαστεί με συμπληρωματικές καλύψεις, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένές λύσεις σε κοινόκτητες οικοδομές και προσφέρεται είτε για κάλυψη των κοινόχρηστων χώρων μόνον ή και ολόκληρο το οικοδόμημα σε πολύ προσιτές τιμές.

Με τρία νέα πακέτα ειδικά διαμορφωμένα ώστε να προσφέρουν τις καλύψεις που προϋποθέτει ο νόμος αλλά και που συμπεριλαμβάνουν κάλυψη αστικής ευθύνης μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις ανάγκες πελατών. Το ασφαλιστήριο της Εταιρείας μας, προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε κοινόκτητη οικοδομή ανεξαρτήτου μεγέθους και τύπου.
Συνοπτικά τα πακέτα μας προσφέρουν τα εξής:

Basic: Φωτιά, Κεραυνός, Σεισμός, Αξία αντικατάστασης και Αστική Ευθύνη.
Plus: Αυτά που προσφέρονται στο Basic με επιπρόσθετες καλύψεις για: Έκρηξη, Φυσικούς Κινδύνους, Κακόβουλη Ζημιά, Μετακίνηση Ερειπίων Επαγγελματικής Αμοιβές, Βραχυκύκλωμα, Αστική Ευθύνη με πιο ψηλά όρια και επέκταση της κάλυψης για απαιτήσεις από πυρκαγιά και έκρηξη.
Premium: Αυτά που προσφέρονται στο Premium με επιπρόσθετες καλύψεις για: Ζημιά από κλοπή ή απόπειρα κλοπής, Τυχαία Θραύση Υαλοπινάκων, Κάλυψη Εξωτερικών Εγκαταστάσεων/Χώρων και αντικειμένων έναντι φυσικών κινδύνων, Αστική Ευθύνη με ακόμη πιο ψηλά όρια όπως και κάλυψη Νομική Ευθύνη Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής και Αστική ευθύνη ιδιοκτητών μονάδων.

Περισσότερα Προϊόντα

homeCARE

Το πολυασφαλιστήριο που χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Το homeCARE έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και προϋπολογισμό.

myDRIVEplus

Το Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων Ιδιωτικής χρήσης myDRIVE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης που προσφέρει προστασία στο κάθε χρήστη.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή