Αναζήτηση
Close this search box.

Ασφάλεια Διακοπής Εργασιών

Η ασφάλιση για Διακοπή Εργασιών αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα της ασφαλιστικής προστασίας για κάθε επιχειρηματία ή εμπορευόμενο. Η ασφάλιση αυτή έρχεται να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο μετά την πραγματοποίηση ενός κινδύνου που απείλησε την επιχείρηση του π.χ. πυρκαγιά.

Πέραν από την υλική ζημιά που θα προκαλέσει μια πυρκαγιά, η διακοπή των εργασιών και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης επιφέρει απώλειες εισοδήματος και επιπρόσθετες δαπάνες που πρέπει να γίνουν για επανέναρξη των εργασιών.

Παρέχεται κάλυψη σε σχέση με την απώλεια «Μικτού Κέρδους» που οφείλεται:

  • σε μείωση του κύκλου πωλήσεων (Turnover)
  • σε αύξηση των λειτουργικών εξόδων

κατόπιν απώλειας ή ζημιάς που θα υποστεί μια επιχείρηση και μέχρι οι εργασίες να επανέλθουν πλήρως στον αναμενόμενο ρυθμό.

Το ασφαλιστήριο Διακοπής Εργασιών δεν μπορεί να αγοραστεί από μόνο του. Αποτελεί επέκταση του Ασφαλιστηρίου Πυρός, παρέχει κάλυψη για τους ίδιους κινδύνους και διέπεται από τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αυτού.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των οποίων οι εργασίες εξαρτούνται απόλυτα από την εύρυθμη λειτουργία των υποστατικών τους, όπως εργοστάσια και βιομηχανίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσηλευτήρια ιδρύματα κοκ.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή