Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί το κύριο μέλημα για οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό γραφείο και επαγγελματία, όπως και για μηχανολόγους. Ενώ κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποφύγετε τα λάθη στην εργασία σας, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Μερικές φορές κάτι τόσο μικρό, όσο μια λανθασμένη μέτρηση ή μια κακή συμβουλή, μπορεί να προκαλέσει στους πελάτες σας οικονομική ζημία.

Με βάση τη «Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης» που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2020 δημιουργήθηκε µια νέα ταχεία διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων για έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής για κατοικία μέχρι διπλοκατοικία/ δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της νέας αυτής διαδικασίας είναι όπως οι μελετητές που θα υποβάλουν τις μελέτες κατέχουν κατάλληλη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και προς τούτο εκδίδει σχετική βεβαίωση το ΕΤΕΚ.

Το πεδίο εφαρμογής τους ασφαλιστηρίου καθώς και οι ελάχιστα αποδεκτοί όροι και προδιαγραφές είναι οι εξής:

 1. Υπηρεσίες που καλύπτονται: Όλες οι υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το φυσικό πρόσωπο και για τις οποίες λαμβάνει άδεια από το ΕΤΕΚ
 2. Ορισμός ασφαλισμένου: το φυσικό πρόσωπο και το προσωπικό του
 3. Ορισμός Κάλυψης: Ασφαλιστική Κάλυψη Έναντι Αστικής Ευθύνης για Επαγγελματική Αμέλεια ή Παραλείψεις (Errors and Omissions) στην προσφορά των Υπηρεσιών
 4. Ελάχιστο Όριο Κάλυψης: €300.000 ανά απαίτηση και περίοδο ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων εξόδων και τόκων
 5. Ημερομηνία Αναδρομικής Ισχύος: δεν εφαρμόζεται, συστήνεται αναδρομική ισχύς από την ημέρα υποβολής της πρώτης αίτησης κάτω από το νέο πλαίσιο αδειοδότησης
 6. Γεωγραφικά Όρια: Κυπριακή Δημοκρατία (ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές)
 7. Δίκαιο/ Δικαιοδοσία: Κυπριακά Δικαστήρια Κυπριακής Δημοκρατίας
 8. Μέγιστη αποδεκτή απαλλαγή: 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που δηλώθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία
 9. Ελάχιστη προειδοποίηση για ακύρωση ή μη ανανέωση: 60 μέρες
 10. Περίοδος κάλυψης: Ετήσια

Σημειώνεται πως οι νόμιμα εγγεγραμμένες εταιρίες μελετών οι οποίες έχουν σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής από το ΕΤΕΚ, πληρούν την προϋπόθεση ασφάλισης. Στις εταιρείες αυτές θα αποστέλνεται η σχετική βεβαίωση ασφάλισης από το ΕΤΕΚ, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από αυτές.

Πέραν της νομικής υποχρέωσης και ανάλογα με το έργο τα ελάχιστα όρια ασφάλισης που θέτει το ΕΤΕΚ δεν είναι πάντα επαρκείς για να καλύψουν τυχόν απαιτήσεις προς εσάς η τους υπαλλήλους σας.

Στην Κόσμος Ασφαλιστική μπορούμε να προσφέρουμε περιεκτικές λύσεις υψηλού ορίου κάλυψης που πέραν της κάλυψης αμέλειας και παραλήψεων μπορούν να περιλαμβάνουν και:

 • Αναδρομική Κάλυψη,
 • Λίβελο και Δυσφήμηση,
 • Απώλεια εγγράφων και
 • Ανεντιμότητα υπαλλήλων.

Περισσότερα Προϊόντα

homeCARE

Το πολυασφαλιστήριο που χρειάζεσαι για το σπίτι σου. Το homeCARE έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και προϋπολογισμό.

myDRIVEplus

Το Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων Ιδιωτικής χρήσης myDRIVE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης που προσφέρει προστασία στο κάθε χρήστη.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή