Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος. Το accidentCARE παρέχει κάλυψη στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του μετά από ατύχημα και παράλληλα προνοεί την καταβολή καθορισμένης αποζημίωσης στον ασφαλισμένο στις πιο κάτω περιπτώσεις:

  • Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα μετά από ατύχημα,
  • μηνιαία Αποζημίωση λόγω Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα μέχρι και για 24 μήνες,
  • κάλυψη των εξόδων θεραπείας μετά από ατύχημα,
  • νοσοκομειακό επίδομα,
  • έξοδα μετατροπής κατοικίας,
  • ιατρικά βοηθήματα, έξοδα νοσοκόμας για κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο,
  • έξοδα ασθενοφόρου

Το accidentCARE προσφέρεται σε άτομα ηλικίας από 18 μέχρι και 64 ετών, με πλήρη απασχόληση και για όλες σχεδόν τις επαγγελματικές κατηγορίες και προσφέρεται τόσο σε ατομική όσο και σε ομαδική βάση (για οργανισμούς και επιχειρήσεις).

Επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε την δική σας προσφορά.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή