Διαχείριση Παραπόνων

Στόχος μας είναι να ξεπερνούμε τις προσδοκίες των πελατών μας. Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι και θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σε σχέση με το ασφαλιστήριό σας ή την εξυπηρέτηση που λάβατε από εμάς, μπορείτε να μας ενημερώσετε με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Γραπτώς:
Συμπληρώνοντας το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνου» που μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ, και αποστέλλοντας το στο Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων της Εταιρείας:

2. Τηλεφωνικώς:
Καλώντας στο 22 796 000

Εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, θα ενημερωθείτε γραπτώς για τη λήψη του παραπόνου σας και την έναρξη διεξαγωγής έρευνας.

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του παραπόνου. Σε περίπτωση που αυτό για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς κατά πόσο θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της έρευνας μας. Η τελική μας απάντηση θα σας σταλεί το αργότερο εντός τριάντα (30) επιπλέον εργάσιμων ημερών. 

Σε περίπτωση που δεν σας ικανοποιεί η απάντηση μας, έχετε το δικαίωμα να εμμένετε στο παράπονό σας καθώς και να προσφύγετε στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως ή σε άλλο εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών ή/και στο δικαστήριο.

Σύνδεση

Εγγραφή