Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

Η Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ, ανακοίνωσε σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η Κόσμος Ασφαλιστική έχοντας στόχο την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων της και κατ’ επέκταση της άριστης και άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών της έχει εγκριθεί για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε.…
H Κόσμος Ασφαλιστική σε συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία Qatar Airways και το ξενοδοχείο St. Regis Hotel & Resorts δίνουν την ευκαιρία στους Συνεργάτες της Εταιρείας για ένα ξεχωριστό ταξίδι στην όμορφη πόλη της DOHA στο QATAR.