Έγκριση της Κόσμος στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης