Ασφαλιστήριο Οχημάτων Ιδιωτικής Χρήσης | myDRIVEplus

 

Το Ασφαλιστήριο Μηχανοκίνητων Οχημάτων Ιδιωτικής χρήσης myDRIVEplus αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης που προσφέρει προστασία στον κάθε σύγχρονο χρήστη μηχανοκίνητου οχήματος.

Το myDRIVEplus προσφέρει κάλυψη για την υποχρεωτική από την νομοθεσία ασφάλιση για ζημίες που πιθανόν να προκληθούν σε τρίτους και μπορεί επίσης να επεκταθεί προσφέροντας κάλυψη και έναντι απώλειας ή ζημιάς στο ίδιο το ασφαλισμένο όχημα.

Το σχέδιο myDRIVEplus προσφέρει επίσης διάφορες επιπρόσθετες καλύψεις όπως

  • Κάλυψη Ευθύνης Επιβατών
  • Κάλυψη οδήγησης πέραν της οδού
  • Επέκταση για Ρυμούλκηση άλλου οχήματος
  • Οδική Βοήθεια (24 ώρες το εικοσιτετράωρο)
  • Φροντίδα ατυχήματος (24 ώρες το εικοσιτετράωρο)
  • Κάλυψη Ανεμοθώρακα / γυαλιά παράθυρων
  • Και άλλα

Το myDRIVEplus βασίζεται σε ένα πρωτοποριακό μοντέλο αξιολόγησης του προς ασφάλιση κινδύνου το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες οι οποίοι αξιολογούν και καθορίζουν τον κίνδυνο, υπολογίζει το ασφάλιστρο που καλείται να πληρώσει ο πελάτης.

Με άλλα λόγια, όσο πιο καλός ο κίνδυνος, τόσο χαμηλότερο το ασφάλιστρο!

Το myDRIVEplus απευθύνεται χρήστες οχημάτων ιδιωτικής χρήσης που είναι ηλικίας 18 ετών και πάνω και κατέχουν νόμιμη άδεια οδήγησης.

Πατήστε πιο πάνω για να ζητήσετε προσφορά και επωφεληθείτε από τις χαμηλές τιμές που το σχέδιο έχει να σας προσφέρει.