Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή των ασφαλίστρων σας μπορεί να γίνει με οποιανδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:

  • Μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, στα κατά τόπου γραφεία της Εταιρείας.

  • Μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart.

  • Μέσω εντολής «Άμεσης Χρέωσης – Direct Debit» (Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα κατά τόπους γραφεία της Εταιρείας ή με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της).

  • Με μετρητά ή επιταγή, στα κατά τόπους γραφεία της Εταιρείας ή με μέσω των  εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της. 
  • Με κατάθεση στους πιο κάτω Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας.

 

ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

SWIFT CODE

IBAN NUMBER

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

0113-05-052282

BCYPCY2N

CY42002001130000000505228200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

105-11-392889-00

HEBACY2N

CY11005001050001051139288900