Αναζήτηση
Close this search box.

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Παρόχου Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας

Στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), oι παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας, για να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, υποχρεούνται να έχουν ικανοποιητική, αρμόζουσα και κατάλληλου ύψους ασφαλιστική κάλυψη έναντι της προσωπικής τους επαγγελματικής αμέλειας.

Η κάλυψη αυτή πρέπει να παραχωρείται από ασφαλιστική επιχείρηση και να καλύπτει το πλήρες εύρος των υπηρεσιών φροντίδας που παρέχουν στα πλαίσια του Συστήματος.

Τα Ελάχιστα Όρια Κάλυψης που προνοούνται από τη νομοθεσία για κάθε ετήσια περίοδο ασφάλισης διαφέρουν για κάθε παροχέα, ως ακολούθως:

Παροχέας Ελάχιστα Όρια Κάλυψης για Φυσικό Πρόσωπο Ελάχιστα Όρια Κάλυψης για Νομικό Πρόσωπο
Προσωπικός Ιατρός € 300.000 € 600.000
Ειδικός Ιατρός € 450.000 € 900.000
Οδοντίατρος € 50.000 € 120.000
Φαρμακείο € 300.000 € 600.000
Εργαστήριο € 300.000 € 600.000
Νοσηλευτής € 100.000 € 200.000
Άλλος Επαγγελματίας Υγείας:

Κλινικός Διαιτολόγος

Φυσικοθεραπευτής

Εργοθεραπευτής

Λογοθεραπευτής

Κλινικός Ψυχολόγος

€ 100.000 € 200.000

Η κάλυψη σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, επεκτείνεται και σε έξοδα υπεράσπισης με όριο €50.000 για κάθε περίοδο, πέραν του Ελάχιστου Ορίου Κάλυψης.

Το ασφαλιστήριο της Εταιρείας μας σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες του Παροχέα Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε προνομιακή τιμολόγηση!

Το ασφαλιστήριο είναι ειδικά σχεδιασμένο για:

  • Φαρμακοποιούς
  • Χημικούς & Μικροβιολογικά Εργαστήρια
  • Προσωπικούς Ιατρούς
  • Ειδικούς Ιατρούς
  • Άλλους Επαγγελματίες Υγείας όπως Φυσικοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, κλινικούς Ψυχολόγους και κλινικούς διαιτολόγους.

Το ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να προσφερθεί και σε συνδυασμό με  το πολυασφαλιστήριο καταστημάτων shopCARE, παρέχοντας σας ολοκληρωμένη κάλυψη της επιχείρησης σας σε ακόμη πιο προνομιακά ασφάλιστρα!

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή