Ναυτασφαλίσεις

Το Ναυτασφαλιστήριο προσφέρει κάλυψη στην ασφαλισμένη περιουσία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της από θαλάσσης ή αέρος και βασίζεται στις πιο πρόσφατες ρήτρες (Clauses) ασφάλισης που έχουν εκδοθεί από τους Lloyd’s Market Association (LMA) και International Underwriting Association of London (IUA).

 1. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «Α» 1.1.82 (Institute Cargo Clauses A)

Η Ρήτρα Εμπορευμάτων «Α» προσφέρει την πιο πλατιά κάλυψη «Έναντι Όλων των Κινδύνων» που δεν εξαιρούνται ονομαστικά.

 1. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «Β»1.1.82 (Institute Cargo Clauses B)

Η Ρήτρα «Β» προσφέρει κάλυψη σε κινδύνους που αναγράφονται ονομαστικά.

Αυτοί είναι:

 • Πυρκαγιά ή Έκρηξη
 • Προσάραξη ή Βύθιση πλοίου ή πλοιαρίου
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
 • Εκφόρτωση εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
 • Σεισμό, Ηφαιστειακή έκρηξη ή Κεραυνό
 • Κάλυψη για αναγκαστική και θεληματική ρίψη εμπορεύματος στη θάλασσα
 • Εισροή νερού θάλασσας/λίμνης ή ποταμού στο πλοίο
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου
 1. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «C»1.1.82 (Institute Cargo Clauses C)

Η Ρήτρα «C» προσφέρει κάλυψη σε κινδύνους που αναγράφονται ονομαστικά και αφορούν ολοκληρωτική απώλεια – καταστροφή των εμπορευμάτων.

Αυτοί είναι:

 • Πυρκαγιά ή Έκρηξη
 • Προσάραξη ή Βύθιση πλοίου ή πλοιαρίου
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
 • Εκφόρτωση εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμός χερσαίου μεταφορικού μέσου

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε μεταφορείς, εισαγωγείς και εξαγωγείς αγαθών και σε ιδιώτες που θέλουν να ασφαλίσουν περιουσία τους που βρίσκεται σε διαμετακόμιση από μια χώρα σε άλλη, αρκεί η αναχώρηση να γίνεται από ή η άφιξη να γίνεται στην Κύπρο.

Για μεταφορείς ή εισαγωγείς ή εξαγωγής αγαθών, η Εταιρεία μπορεί να προσφέρει Ναυτασφαλιστήριο τύπου ανοιχτής κάλυψης (open cover).

Επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή με τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε προσφορά για τις δικές σας ανάγκες.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή