Καριέρα

Βρισκόμαστε συνεχώς σε αναζήτηση ικανών και δραστήριων στελεχών με ενέργεια και όρεξη που θα μας κάνουν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Εξάλλου η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ.
Καθήκοντα Θέσης:

• Εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών σε πελάτες και συνεργάτες με στόχο τη σύναψη νέων συμβολαίων και ανανεώσεων, την ορθή τιμολόγηση, τη διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου.
• Συλλογή όλων των αιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την επιτυχία σύναψης ασφάλειας.
• Διασφάλιση έγκαιρης και ακριβούς καταχώρησης δεδομένων χρησιμοποιώντας τα συστήματα της εταιρείας και τα ανάλογα πρότυπα διαδικασιών.
• Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος, δημιουργία επιστολών, σάρωση αρχείου κλπ
• Διατήρηση του επιπέδου ποιοτικής εξυπηρέτησης και προτύπων ομάδας μέσω της παροχής υποστηρικτικής βοήθειας σε όλες τις εργασίες του τμήματος.

Απαιτούμενα Προσόντα:

• Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου.
• Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Πολύ καλές αναλυτικές δεξιότητες, ακρίβειας και ενεργητικότητας.
• Ευελιξία και προθυμία παροχής άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας.
• Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
• Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών ή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

 Απολαβές και ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:
 • Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
 • Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
 • Ασφάλεια Ζωής,
 • 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού,
 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχής Εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy μέχρι 15 Ιουνίου 2023 σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο «NMO-05»

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Κόσμος Ασφαλιστική αναζητεί δυναμικό και επικοινωνιακό άτομο για μόνιμη απασχόληση στο τμήμα ανάπτυξης και πωλήσεων της Εταιρείας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και Πάφου.

Καθήκοντα Θέσης:

 • Προώθηση και πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.
 • Ετοιμασία παρουσίασης προς υποψήφιους πελάτες / ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ανάλυση και επεξήγηση των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Ανάλυση αναγκών και προσφορά ασφαλιστικής λύσης προσανατολισμένης στις ανάγκες του πελάτη.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και χρήσης προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Φιλοδοξία, εργατικότητα, σοβαρότητα και διάθεση για επαγγελματική ανέλιξη.
 • Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, εμπειρία στις πωλήσεις και στην προώθηση προϊόντων θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.
 • Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών ή/και εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αποδοχές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:

 • Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων
 • Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια
 • Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ασφάλεια Ζωής
 • 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22 796185.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εάν πιστεύεις ότι έχεις αυτό που χρειάζεται, συμπλήρωσε την πιο κάτω φόρμα και επισύναψε το βιογραφικό σου ή στείλε μας email στο career@cosmosinsurance.com.cy

Κάντε κλικ ή σύρετε ένα αρχείο σε αυτήν την περιοχή για μεταφόρτωση.

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με ασφάλεια και εχεμύθεια από εμάς.

Σύνδεση

Εγγραφή