Αναζήτηση
Close this search box.

Καριέρα

Βρισκόμαστε συνεχώς σε αναζήτηση ικανών και δραστήριων στελεχών με ενέργεια και όρεξη που θα μας κάνουν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Εξάλλου η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ.
Καθήκοντα Θέσης:
• Αξιολόγηση και αποδοχή κινδύνων μηχανοκίνητων οχημάτων, εξέταση προτάσεων ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, συλλογή, ανάλυση πληροφοριών για το ιστορικό του πελάτη και αξιολόγηση – εκτίμηση κινδύνου.
• Επικοινωνία, εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών σε πελάτες και διαμεσολαβητές, με στόχο τη σύναψη νέων συμβολαίων και ανανεώσεων, την ορθή τιμολόγηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξη του πελατολογίου.
• Καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση, τροποποίηση, ανανέωση και/ή την ακύρωση ασφαλιστηρίων μηχανοκίνητων οχημάτων και/ή καλυπτικών σημειωμάτων. • Ετοιμασία Προσφορών Ασφάλισης.
• Συμμόρφωση με όλες τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου συναφές με Ασφαλιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική ή άλλους παρεμφερείς κλάδους. • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία για δυο (2) ή περισσότερα χρόνια συναφή με τα καθήκοντα της θέσης.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. • Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. • Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας.
• Ευελιξία και προθυμία παροχής άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας.
• Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών, εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Απολαβές και ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.
Επιπλέον προσφέρεται:
– Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
– Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
– Ασφάλεια Ζωής,
– 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού,
– Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχής Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy μέχρι 28 Αύγουστου 2023 σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο «UWΜ-10».

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Καθήκοντα Θέσης:
• Προώθηση και παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα της Εταιρείας.
• Εξυπηρέτηση νέων και υφιστάμενων πελατών και Συνεργατών μέσω προσωπικής επικοινωνίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιότυπου.
• Καταχωρήσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα για έκδοση, τροποποίηση, ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
• Ετοιμασία Προσφορών.
• Εισπράξεις και έκδοση αποδείξεων.
• Αξιολόγηση προς ασφάλιση κινδύνων βάσει των διαδικασιών και ορίων της Εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
• Τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία σε θεματικές συναφείς με τα καθήκοντα της θέσης.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση επιπρόσθετη γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Δυναμική προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια.
• Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών ή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ωφελήματα:
– Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
– Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
– Ασφάλεια Ζωής,
– 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy μέχρι 14/07/2023 σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό CS08.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Κόσμος Ασφαλιστική αναζητεί δυναμικό και επικοινωνιακό άτομο για μόνιμη απασχόληση στο τμήμα ανάπτυξης και πωλήσεων της Εταιρείας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και Πάφου.

Καθήκοντα Θέσης:

 • Προώθηση και πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.
 • Ετοιμασία παρουσίασης προς υποψήφιους πελάτες / ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ανάλυση και επεξήγηση των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Ανάλυση αναγκών και προσφορά ασφαλιστικής λύσης προσανατολισμένης στις ανάγκες του πελάτη.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και χρήσης προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Φιλοδοξία, εργατικότητα, σοβαρότητα και διάθεση για επαγγελματική ανέλιξη.
 • Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, εμπειρία στις πωλήσεις και στην προώθηση προϊόντων θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.
 • Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών ή/και εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αποδοχές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:

 • Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων
 • Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια
 • Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ασφάλεια Ζωής
 • 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22 796185.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εάν πιστεύεις ότι έχεις αυτό που χρειάζεται, συμπλήρωσε την πιο κάτω φόρμα και επισύναψε το βιογραφικό σου ή στείλε μας email στο career@cosmosinsurance.com.cy

Κάντε κλικ ή σύρετε ένα αρχείο σε αυτήν την περιοχή για μεταφόρτωση.

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με ασφάλεια και εχεμύθεια από εμάς.

Σύνδεση

Εγγραφή