Καριέρα

Βρισκόμαστε συνεχώς σε αναζήτηση ικανών και δραστήριων στελεχών με ενέργεια και όρεξη που θα μας κάνουν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Εξάλλου η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ.

(Motor Underwriting Support Officer)

Καθήκοντα Θέσης:
• Εξέταση προτάσεων ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, συλλογή, ανάλυση πληροφοριών για το ιστορικό του πελάτη και αξιολόγηση – εκτίμηση κινδύνου.
• Επικοινωνία με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες για τη συλλογή και αποστολή ιστορικού απαιτήσεων μηχανοκίνητων οχημάτων.
• Επικοινωνία και εξυπηρέτηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τη λήψη των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται για ολοκλήρωση της σύναψης ασφάλισης.
• Καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την έκδοση, τροποποίηση, ανανέωση και/ή την ακύρωση ασφαλιστηρίων μηχανοκίνητων οχημάτων και/ή καλυπτικών σημειωμάτων.
• Ετοιμασία Προσφορών Ασφάλισης.
• Συμμόρφωση με όλες τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου συναφές με Ασφαλιστικά, Μαθηματικά, Στατιστική ή άλλους παρεμφερείς κλάδους ή εργασιακή εμπειρία συναφή με τα καθήκοντα της θέσης.
• Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
• Ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ομαδικής εργασίας.
• Ευελιξία και προθυμία παροχής άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες και συνεργάτες της Εταιρείας.
• Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών, εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.
Απολαβές και ωφελήματα:
Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:
– Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων,
– Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης,
– Ασφάλεια Ζωής,
– 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού,
– Επαγγελματική Κατάρτιση και Συνεχής Εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την πιο κάτω φόρμα μέχρι της 28 Σεπτεμβρίου 2022 ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail career@cosmosinsurance.com.cy σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο «UWM-08»

Η Κόσμος Ασφαλιστική αναζητεί δυναμικό και επικοινωνιακό άτομο για μόνιμη απασχόληση στο τμήμα ανάπτυξης και πωλήσεων της Εταιρείας στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου και Πάφου.

Καθήκοντα Θέσης:

 • Προώθηση και πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.
 • Ετοιμασία παρουσίασης προς υποψήφιους πελάτες / ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Ανάλυση και επεξήγηση των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Ανάλυση αναγκών και προσφορά ασφαλιστικής λύσης προσανατολισμένης στις ανάγκες του πελάτη.
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη πελατολογίου της εταιρείας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και χρήσης προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Φιλοδοξία, εργατικότητα, σοβαρότητα και διάθεση για επαγγελματική ανέλιξη.
 • Πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης, εμπειρία στις πωλήσεις και στην προώθηση προϊόντων θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.
 • Κατοχή Διπλώματος Ασφαλιστικών Σπουδών ή/και εμπειρία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αποδοχές:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

Επιπλέον προσφέρεται:

 • Συμμετοχή σε Σχέδιο Επαγγελματικών Συντάξεων
 • Συμμετοχή σε Ομαδική Ασφάλεια
 • Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ασφάλεια Ζωής
 • 13ος μισθός και αναλογία 14ου μισθού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: career@cosmosinsurance.com.cy ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22 796185.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εάν πιστεύεις ότι έχεις αυτό που χρειάζεται, συμπλήρωσε την πιο κάτω φόρμα και επισύναψε το βιογραφικό σου ή στείλε μας email στο career@cosmosinsurance.com.cy

Κάντε κλικ ή σύρετε ένα αρχείο σε αυτήν την περιοχή για μεταφόρτωση.

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία με ασφάλεια και εχεμύθεια από εμάς.

Σύνδεση

Εγγραφή