Ασφάλεια Κοινόκτητων Οικοδομών & Κοινόχρηστων Χώρων

Βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας, η Διαχειριστική Επιτροπή μίας κοινόκτητης οικοδομής, υποχρεούται να διασφαλίζει και να τηρεί ασφαλισμένη την κοινόκτητη οικοδομή έναντι φωτιάς, κεραυνού και σεισμού, από αδειούχα ασφαλιστική Εταιρεία, για το συνολικό ποσό που η επιτροπή θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στην αξία αντικατάστασης της οικοδομής.

Το ασφαλιστήριο μας έχει σχεδιαστεί με συμπληρωματικές καλύψεις, με στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη σε κοινόκτητες οικοδομές όλων των μεγεθών και αξίας. Προσφέρεται είτε για κάλυψη των κοινόχρηστων χώρων μόνον ή και ολόκληρο το οικοδόμημα σε πολύ προσιτές τιμές.

Η ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη που απαιτείται από την νομοθεσία είναι για κάλυψη έναντι  του κινδύνου φωτιάς, κεραυνού και σεισμού. Οποιοσδήποτε άλλος κίνδυνος μπορεί να θεωρείται υποχρεωτικός προς ασφάλιση εάν κάτι τέτοιο αποφασιστεί από πέραν του 50% των ιδιοκτητών της οικοδομής.

Το ασφαλιστήριο της Εταιρείας μας, προσφέρει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε κάθε κοινόκτητη οικοδομή ανεξαρτήτου μεγέθους.

Επιπρόσθετα, η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί προσφέροντας κάλυψη για τραυματισμό προς τρίτους όπως για παράδειγμα επισκέπτες.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Σύνδεση

Εγγραφή