Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών προσφέρεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εργάζονται ως Αρχιτέκτονες ή Πολιτικοί Μηχανικοί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστική τιμολόγηση ανάλογα με τον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών του ενδιαφερομένου επαγγελματία και με βάση την φύση εργασίας τους και των έργων που αναλαμβάνουν.

Το λεκτικό της Εταιρείας καθώς και τα όρια κάλυψης εφαρμόζονται πλήρως με τις απαιτήσεις ασφάλισης που το ΕΤΕΚ θέτει για τα μέλη του.

Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας για πληροφορίες και προσφορά.

Περισσότερα Προϊόντα

shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.

accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος.

Cyprus Choice

Το ασφαλιστήριο Cyprus Choice έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να παρέχει την ευελιξία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε την ασφαλιστική κάλυψη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.