Προϊόντα για επιχειρήσεις

Ασφάλεια Ευθύνης Προϊόντων

Η ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντων, παρέχει προστασία στον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκαλούνται σε τρίτους από προϊόντα, μετά που θα φύγουν από την άμεση επίβλεψη του ασφαλισμένου και δεν θα έχει επομένως καμία ευκαιρία να εξασκήσει οποιασδήποτε μορφής έλεγχο στα προϊόντα αυτά. Επομένως η ευθύνη για ένα ελαττωματικό προϊόν αρχίζει μετά που …

Ασφάλεια Ευθύνης Προϊόντων Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβου (C.A.R.)

Η ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων, παρέχει κάλυψη για ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που έχουν σχέση με την ανέγερση ή κατεδάφιση οικοδομικών και τεχνικών έργων όπως κτίρια, εργοστάσια, δρόμους, γέφυρες, λιμάνια κλπ. Επιπρόσθετα η κάλυψη επεκτείνεται και καλύπτει την οποιαδήποτε ζημιά που πιθανόν να προκληθεί σε τρίτους εξαιτίας της αμέλειας του ασφαλισμένου.

Ασφάλεια Διακοπής Εργασιών

Η ασφάλιση για Διακοπή Εργασιών αποτελεί ένα απαραίτητο συμπλήρωμα της ασφαλιστικής προστασίας για κάθε επιχειρηματία ή εμπορευόμενο. Η ασφάλιση αυτή έρχεται να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο μετά την πραγματοποίηση ενός κινδύνου που απείλησε την επιχείρηση του π.χ. πυρκαγιά. Πέραν από την υλική ζημιά που θα προκαλέσει μια πυρκαγιά, η διακοπή των εργασιών και των δραστηριοτήτων μιας …

Ασφάλεια Διακοπής Εργασιών Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια καταστημάτων shopCARE

Το shopCARE αποτελεί το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης προσφέροντας ολοκληρωμένη κάλυψη στον σύγχρονο καταστηματάρχη.  Το shopCARE προσφέρει κάλυψη για: Ζημιά ή καταστροφή στην ασφαλισμένη περιουσία σας (κτίριο, εμπορεύματα, διακόσμηση, εξοπλισμό κτλ.) έναντι κινδύνων όπως: Φωτιά, έκρηξη, κεραυνό, Σεισμό, Κακόβουλη ζημία, Βραχυκύκλωμα, Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, Σπάσιμο σωλήνων, Προσωρινή μετακίνηση, Υπηρεσία προσωρινής φρούρησης, Τυχαία Ζημιά Ζημία από …

Ασφάλεια καταστημάτων shopCARE Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Υαλοπινάκων glassCARE

Το Aσφαλιστήριο Υαλοπινάκων καλύπτει θραύση Υαλοπινάκων όπως για παράδειγμα βιτρίνες  καταστημάτων ή και άλλα είδη στερεωμένων γυαλιών, κατά παντός κινδύνου. Τα ασφαλισμένα ποσά καθορίζονται με βάση το κόστος αντικατάστασης των συγκεκριμένων Υαλοπινάκων. Το ασφαλιστήριο αυτό αποτελεί επέκταση του Ασφαλιστηρίου Πυρός και Λοιπών Κινδύνων και συμπεριλαμβάνεται στο πολυασφαλιστήριο καταστημάτων shopCARE της Εταιρείας. Το ασφαλιστήριο απευθύνεται κυρίως …

Ασφάλεια Υαλοπινάκων glassCARE Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους για: τραυματισμό από ατύχημα οποιουδήποτε προσώπου, και/ή απώλεια ή ζημιά σε περιουσία από ατύχημα, Το ασφαλιστήριο μπορεί να επεκταθεί για να προσφέρει κάλυψη έναντι τροφικής δηλητηρίασης και/ή ζημιάς από φωτιά ή έκρηξη σε υποστατικά τρίτων. …

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων accidentCARE

Το accidentCARE αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διασφαλίζει την καταβολή καθορισμένων ποσών σε περίπτωση ατυχήματος. Το accidentCARE παρέχει κάλυψη στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου σε περίπτωση θανάτου του μετά από ατύχημα και παράλληλα προνοεί την καταβολή καθορισμένης αποζημίωσης στον ασφαλισμένο στις πιο κάτω περιπτώσεις: Μόνιμη Ολική ή Μόνιμη Μερική Ανικανότητα μετά από ατύχημα, μηνιαία …

Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων accidentCARE Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελεί το κύριο μέλημα για οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό γραφείο και επαγγελματία, όπως και για μηχανολόγους. Ενώ κάνετε ό,τι μπορείτε για να αποφύγετε τα λάθη στην εργασία σας, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Μερικές φορές κάτι τόσο μικρό, όσο μια λανθασμένη μέτρηση ή μια κακή συμβουλή, μπορεί να προκαλέσει στους πελάτες σας οικονομική …

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων & Μηχανικών Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Κοινόκτητων Οικοδομών & Κοινόχρηστων Χώρων

Βάσει της Κυπριακής Νομοθεσίας, η Διαχειριστική Επιτροπή μίας κοινόκτητης οικοδομής, υποχρεούται να διασφαλίζει και να τηρεί ασφαλισμένη την κοινόκτητη οικοδομή έναντι φωτιάς, κεραυνού και σεισμού, από αδειούχα ασφαλιστική Εταιρεία, για το συνολικό ποσό που η επιτροπή θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στην αξία αντικατάστασης της οικοδομής. Το ασφαλιστήριο μας έχει σχεδιαστεί με συμπληρωματικές καλύψεις, με στόχο να …

Ασφάλεια Κοινόκτητων Οικοδομών & Κοινόχρηστων Χώρων Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων / Λογιστών

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγόρων & Λογιστώνπροσφέρεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εργάζονται ως Δικηγόροι ή λογιστές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η Εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη και ελκυστική τιμολόγηση του ενδιαφερομένου επαγγελματία. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας για πληροφορίες και προσφορά.

Ασφάλεια Διοικητικών Συμβούλων

Ο ρόλος των διοικητικών συμβούλων στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητικός και με όλο περισσότερες ευθύνες. Η υποχρέωση απέναντι στους μετόχους της εταιρείας αλλά και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, αυξάνει συνεχώς τον κίνδυνο αγωγής προς αυτούς. Επίσης η συνεχής σύσφιξη των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και της νομοθεσίας δίνει το δικαίωμα στους μετόχους …

Ασφάλεια Διοικητικών Συμβούλων Διαβάστε Περισσότερα »

Ασφάλεια Επιχειρήσεων businessCARE

Οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας, η εταιρεία μας προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις για τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας και το προσωπικό μας θα σας συμβουλέψει ώστε να είστε σωστά καλυμμένοι και προστατευμένοι.

Σύνδεση

Εγγραφή